ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for ก่อนย่างทางธรรม

ก่อนย่างทางธรรม

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียน 
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
วันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 
ตลอดเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 


ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for คุยกับพระ

คุยกับพระ

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ
และพาคุณหาทางออกจากปัญหา
ด้วยปัญญา

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล
เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่
บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม

อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย

อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน

อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง